Avvikle.no

Kontakt oss

99 79 02 33

Header H1 Sample

Fill up the form to claim your FREE Cleaning Trial

Vi Benytter

Fordeler Med å Benytte Oss

Ekspertise og Erfaring

Avvikle.no har spesialkompetanse og erfaring med avvikling av aksjeselskaper, noe som sikrer at prosessen blir håndtert korrekt og effektivt. Dette kan være spesielt viktig i komplekse situasjoner som inkluderer gjeld eller eiendeler som må fordeles

Tidsbesparende

Ved å benytte avvikle.no, sparer du tid som ellers ville gått med til å sette deg inn i lovverket og administrative prosesser. Dette gir deg muligheten til å fokusere på andre viktige oppgaver eller forretningsmuligheter

Riktig Dokumentasjon

Avvikle.no sikrer at all nødvendig dokumentasjon og lovpålagte krav blir ivaretatt. Dette inkluderer korrekt opprettelse av stiftelsesdokument og oppfyllelse av aksjelovens krav

Skatt til gode?

Vi vurdere om du kan ha skatt til gode basert på de siste 2 årenes resultater. Har du det sørger vi for at dette

Vanlige Spørsmål

Det kan variere. For de enkleste selskapene som ikke har mye gjeld eller fordringer tarter vår pris på kr 8000 +mva.
freestar freestar freestar Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vestibulum blandit placerat. Ut interdum metus tellus, a scelerisque enim euismod quis. Quisque suscipit, libero convallis sollicitudin placerat, nulla dolor lacinia risus, ut aliquet libero risus quis leo. Vestibulum in eleifend ante. Phasellus iaculis tortor condimentum nulla auctor mattis. Morbi bibendum, velit non finibus dictum, nibh eros imperdiet sapien, ac ultrices odio ante ac velit. Aenean viverra diam vitae urna lobortis vestibulum. Nam varius massa odio, ut efficitur lorem fringilla at. Quisque porta felis id est iaculis, eget tincidunt massa volutpat. Pellentesque a elit ac nulla eleifend rhoncus et vehicula neque. Nulla eu ligula libero. Aenean placerat convallis tortor at condimentum. Vestibulum iaculis dolor eget nisi lacinia efficitur.
Kreditorer må varsles gjennom en kunngjøring i Brønnøysundregistrenes elektroniske publikasjon og direkte dersom de har kjent adresse.
En avviklingsbalanse er en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, satt opp med henblikk på avviklingen.
Beløpet skal deponeres i Norges Bank.
Ja, vi tilbyr omfattende veiledning, dokumenthåndtering, kreditorvarsling, økonomisk rådgivning og regnskapstjenester.

Kontakt oss for et tilbud

Avvikling av aksjeselskap

Det kan være kostbart å ha et aksjeselskap som ikke er i bruk. Et «sovende» selskap er pålagt innsending av skattemelding og årsregnskap. Fra og med 2023 er det ikke mulig å sende inn dette manuelt lenger. Man må derfor betale for et regnskapsprogram for å få gjort dette. Glemmer man eller sender inn for sent kan det fort påløpe store gebyrer og kostnader.
Å ha næringsinteresser kan også påvirke en kredittsjekk negativ. Et sovende selskap med tapt egenkapital der man står registrert som styrets leder eller daglig leder kan være en slik faktor. Dette er selvfølgelig en av mange faktorer som vurderes, men det kan være greit å få dette slettet.

Sletting av AS krever litt arbeid

Når et aksjeselskap skal slettes, er det mange faktorer og juridiske krav å ta hensyn til. Prosessen kan være kompleks og krevende, men med riktig prosedyre kan den gjennomføres effektivt og korrekt. Denne artikkelen vil gi deg en grundig innføring i hvordan du kan avvikle et aksjeselskap, hvilke trinn som må følges, og hvordan vi kan bistå deg med prosessen hvis du ønsker det.

Problemet med avvikling av aksjeselskap

Å avvikle et aksjeselskap er en betydelig oppgave som innebærer en rekke juridiske, økonomiske og administrative utfordringer. For mange næringsdrivende/grûndere kan det virke som en overveldet prosess, spesielt når det gjelder å forstå og oppfylle de mange kravene som er fastsatt i aksjeloven og allmennaksjeloven. Manglende overholdelse av disse kravene kan føre til juridiske problemer, økonomiske tap, og en forlenget avviklingsperiode.

Vanlige utfordringer ved avvikling

Juridisk Kompleksitet: Mange bedriftseiere sliter med å navigere gjennom de juridiske

kravene som er nødvendige for å avvikle et selskap. Fra beslutningen om oppløsning
til sluttoppgjør, hver fase krever nøye oppmerksomhet til lovens detaljer.

 


Tidsfrister og protokoller: Det er strenge tidsfrister og krav til protokoller som må
følges. Forsinkelser eller mangler kan føre til bøter og ytterligere komplikasjoner.


Økonomiske Avgjørelser: Avviklingen involverer økonomiske beslutninger som krever
grundige vurderinger, inkludert håndtering av eiendeler, gjeld og eventuelle
skatteforpliktelser.


Kreditorvarsling: Alle kreditorer må varsles og deres krav må håndteres før selskapet
kan oppløses. Dette inkluderer offentlig kunngjøring og direkte varsling av kreditorer
med kjent adresse.

Prosedyre for avvikling av aksjeselskap

Beslutning om oppløsning

Avviklingsprosessen starter med en beslutning om oppløsning, som må treffes av generalforsamlingen med minst to tredjedels flertall, med mindre annet er bestemt i loven. Det er styret som har ansvar for å gjennomføre avviklingen etter at oppløsning er vedtatt.

Melding til Foretaksregisteret

Beslutningen om oppløsning skal meldes til Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold, sammen med kopi av generalforsamlingsprotokollen. Foretaksregisteret vil deretter kunngjøre beslutningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon, som varsler kreditorene om oppløsningen.

Kreditorvarsel

Kreditorer må varsles om at de skal melde sine krav innen seks uker fra kunngjøringen. Selskapet er også forpliktet til å varsle alle sine kjente kreditorer direkte.

Avviklingsperioden

I løpet av avviklingsperioden kan selskapet fortsette virksomheten dersom det er nødvendig for en hensiktsmessig gjennomføring av avviklingen. All forretningskorrespondanse må inkludere ordene "under avvikling".

Oversikt og avviklingsbalanse

Styret skal lage en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og sette opp en avviklingsbalanse. Denne oversikten skal revideres dersom selskapet ikke har valgt bort revisjon. Dokumentene skal være tilgjengelige for aksjonærene.

Dekning av forpliktelser

Selskapets forpliktelser må dekkes før utdeling til aksjonærene kan foretas. Dersom en kreditor ikke kan finnes, skal beløpet deponeres i Norges Bank.

Skattemelding og forhåndsfastsetting

Før selskapet oppløses, skal det leveres skattemelding og kreves forhåndsfastsetting. Dette må gjøres før utdelinger til aksjonærene, men etter eventuell uttaksbeskatning.

Utdeling til aksjonærene

Utdeling til aksjonærene kan først skje etter at selskapets forpliktelser er dekket og det har gått seks uker siden siste kunngjøring. Eventuelle uvisse eller omtvistede forpliktelser må avsettes et tilstrekkelig beløp for å dekke.

Sluttoppgjør

Etter avsluttet utdeling skal styret legge frem et revidert sluttoppgjør for generalforsamlingen. Oppgjøret må vise hvordan selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser er disponert og hva som er utdelt til aksjonærene.

Endelig oppløsning

Etter godkjenning fra generalforsamlingen, skal melding om endelig oppløsning sendes til Foretaksregisteret. Kopi av generalforsamlingsprotokollen skal vedlegges.

Etterutbetaling og udekkede forpliktelser

Hvis det er avsatt midler som ikke blir utbetalt eller det tilkommer midler i ettertid, kan styret bestemme at beløpet brukes til veldedige formål. Aksjonærene hefter solidarisk for udekkede forpliktelser inntil det de har mottatt som utdeling.

Vi kan hjelpe deg

Prosessen med å avvikle et aksjeselskap er omfattende og kan være overveldende. Derfor er kan det være viktig å få bistand for å sikre at alle juridiske, økonomiske og administrative krav blir oppfylt. Ønsker du bistand med hele prosessen kan vi bistå deg med dette. Benytt kontaktskjemaet så hører du fra oss i løpet av kort tid.

Våre tjenester inkluderer:

Rådgivning og Veiledning: Vi gir deg klar og forståelig informasjon om hvert trinn i avviklingsprosessen, slik at du vet hva som forventes og hvordan du skal gå frem.
Dokumenthåndtering: Vi hjelper deg med å utarbeide og sende inn alle nødvendige dokumenter til relevante myndigheter, inkludert Foretaksregisteret og Skatteetaten.
Kreditorvarsling: Vi sørger for at alle kreditorer blir korrekt varslet i henhold til lovens krav, og håndterer eventuelle innkommende krav på en effektiv måte.
Økonomisk Rådgivning: Vi gir råd om hvordan du best kan håndtere selskapets eiendeler og gjeld, og sørger for at forpliktelsene dine blir oppfylt.
Revisjonstjenester: Vi har ikke revisjonstjenester og er selskapet ditt revisjonspliktig anbefaler vi deg å ta kontakt med din revisor for hjelp med avviklingen.
Å avvikle et aksjeselskap er en kompleks prosess som krever nøye oppmerksomhet til juridiske og økonomiske detaljer. Med vår profesjonelle veiledning kan du være trygg på at alle krav blir oppfylt, og at avviklingen gjennomføres så effektivt og smertefritt som mulig. Kontakt oss i dag for å få hjelp med å avvikle ditt selskap på en trygg og korrekt måte.

Kontakt oss for et tilbud

ABOUT US

Sed eleifend, nisl a mollis eleifend, nisl ligula dictum lacus, eu tristique nisl nibh eu arcu. Nunc in leo at erat iaculis varius et ac turpis. Nullam et convallis enim. Donec dictum at eros et accumsan. In 

LINKS

Contact

Like and Follow

© 2024 AVVIKLE. All Rights Reserved

Skroll til toppen